Senaste kontrollerna

Tipsa dina medplankare

Om du skulle råka ut för en biljettkontroll eller se kontrollanter i kollektivtrafiken är det bra att få ut varningar till dina medplankare. Bra information att ha med är:

Tweeta ditt tips och märk det med #biljettkontroll, #storkontroll eller #civilkontroll samt vilken stad kontrollen är i (#sthlm, #gbg).

Så här plankar du

Så här plankar du i Göteborg, Stockholm och Östergötland.

Biljettkontroller kan inte stoppa plankandet – nolltaxa kan

Den senaste tiden har diverse politiker och anställda på Västtrafik uttalat sig om hur de arbetar mot plankandet. Det handlar alltid om mer biljettkontroller eller polisanmälningar, det handlar om att straffa och avskräcka. Man satsar större och större resurser på att trakassera Göteborgs kollektivtrafikanter under förevändningen att det ska få de som inte betalar att börja med det. Ökade biljettkontroller kommer inte stoppa plankandet, så länge det går att planka och folk inte har råd att betala kommer de att fortsätta planka. Höjda tilläggsavgifter och mer massiva kontroller kommer bara innebära ekonomisk katastrof för de som åker fast (och redan har det dåligt ställt) och en obehagligare upplevelse för alla resenärer som utsätts för kontroller, vare sig de har betalat eller inte. Ändå fortsätter man i sina gamla spår med allt hårdare hårdhandskar.

Vill man stoppa plankandet bör man ta bort incitamentet och möjligheten till att planka. Den självklara lösningen är att ta bort biljettsystemet och istället låta kollektivtrafiken finansieras helt av skatter och till exempel arbetsgivaravgifter. När man inte längre kan köpa biljett kan man inte heller planka. Alla skulle finansiera kollektivtrafiken gemensamt och rättvist, den som har mer pengar betalar också mer. På så sätt skulle vi få ett rättvisare samhälle och ett mindre obehagligt och hotfullt resande.

Vi arbetar för en nolltaxa, det vill säga en helt avgiftsfri kollektivtrafik, och således arbetar vi även mot plankandet. Allt politiker och Västtrafik verkar vilja göra är att trakassera Göteborgarna.

Biljettkontroller skapar våld

Det kan knappast ha undgått många att det ofta uppstår våldsamheter i samband med biljettkontroller. Ibland är kontrollanterna förövarna, ibland är de offren. Vid en biljettkontroll ställs konflikten mellan ett vinstdrivande företags jakt efter profit och de människor som har det dåligt ställt, men som ändå behöver förflytta sig inom sin stad, på sin spets. Västtrafik (som ägs av oss) har ingen förståelse för att vi har ett behov att röra oss i vår stad. Vi behöver ta oss till jobb, skola, arbetsförmedling, vårdcentral, o.s.v. men företaget bryr sig bara om sin vinst. Västtrafik bryr sig varken om att vi behöver transporter, inte bara för vår egen skull utan även för att ha ett fungerande samhälle, eller att en tilläggsavgift på 1200 kr kan få katastrofala följder för någon som redan har en så ansträngd ekonomi att den inte har råd att betala biljetten. Mot Västtrafiks vinstjakt ställs våra behov. Konflikten är uppenbar och kontrollanterna är de som tillsätts för att se till att Västtrafik går vinnande ur striden. Lika tråkigt det är för oss som blir kontrollerade, vare sig vi har biljett eller inte, kan det vara tråkigt för kontrollanterna att vara de som får göra Västtrafiks skitjobb. De kommer i kläm mellan Västtrafik och resenärerna när de ska tvinga till sig tilläggsavgifter. Det kan bli en ganska desperat situation med starka känslor och ibland känner sig någon av sidorna tvingad att ta till våld. Detta våld är det synliga uttrycket för konflikten mellan Göteborgarnas behov av transporter och Västtrafiks behov av profit.

En enkel lösning på hela problemet, den lösning som vi förespråkar, är att ta bort biljettsystemet och istället helt finansiera kollektivtrafiken genom skatter och t.ex. arbetsgivaravgifter och vägtullar. Då försvinner hela konflikten och behovet av kontroller. Detta skulle få bort plankningen en gång för alla och det skulle vara ett steg på vägen mot en stad där invånarnas behov är viktigare än företagens vinster.